دستگاه لیزر فروش درختچه فوتونیا ( سه رنگ )

نامهای مرسوم : فوتینیا , فوتونیا , فتونیا , فوتنیا , درختچه سه رنگ , توت سال نو میلادی

نام ان دستگاه لیزر یسی : Photinia , دستگاه CNC

اسم علمی : Photinia

خانواده : Maloideae دستگاه لیزر سرخیان

فوتونیا پایه دار

رنگ دستگاه لیزر : سپید

صورت دستگاه لیزر : هر دستگاه لیزر ۸ تا ۶ میلیمتر پهنا دارااست البته تعداد متعددی از آنها در دستگاه لیزر آذین خوشه ای به پهنای ۱۶ تا ۱۰ سانتیمتر شکوفا میشوند .

میوه : میوه کوچک سیب شکل و به مقدار 4 تا 12 میلی متر و به تعداد زیاد میباشد . میوه ها در فصل‌پاییز می رسند و اکثر اوقات به طور آویز تا قبلی از فصل‌زمستان باقی می‌مانند . میوه ها تحت عنوان خوراک بوسیله طیوران زمینه بهره قرار گرفته و بذر آن ها از طریق مدفوع پرنده ها متفرق می شود .

اندازه حد بیشتر : 5 متر طول و 5 متر گستردگی

فصل دستگاه لیزر دهی : آوریل , مه یا ژوئن

برگ : یرگ های سبز براق که در جور محبوب Red Robin برگها به رنگ قرمز‌رنگ زرشکی هستند .

خاستگاه و موطن گیاه : جنوب و شرق آسیا

توضیحات راجع‌به گیاه و حالت محافظت آن :

نام گیاه شناسی برگرفته از photeinos ( واژه و کلمه یونانی ) به معنای براق و اشاره به برگ اکثر اوقات براق گیاه دارااست . نوع هایی از آن همیشه سبز میباشند , البته انواع برگ ریز نیز وجود دارا‌هستند . محدوده طبیعی از این دسته بخش ها گرم معتدل آسیا , از هیمالیا شرق به ژاپن و جنوب به هند و تایلند است . با این حال , به صورت گسترده ای در سراسر دنیا به عنوان گیاهی زینتی کاشته میشوند .

سه رنگ هرس شده

فوتینیا درختچه همیشه سبز دوست داستنی با برگ های سبز درخشان , دستگاه لیزر های سفید و برگ های پهن و شاخه های جوان قرمز‌رنگ است . شایسته ترین گونه از فوتینیا Photinia Red robin – fraseriرابین قرمز است که اکثر زمان ها به عنوان یک درختچه تک کاشت یا به عنوان یک پرچین و دیوارهمیشه سبز متراکم و با سرعت رشد بالا کاشته می‌شود .

خاک مطلوب :

در طیف وسیعی از خاک ها به خیر رشد می نماید و به زهکشی خوب نیاز دارد و در خاک های همیشه مرطوب مبتلا پوسیدگی ریشه می‌شود . خاکی با نسبت برابر شن و رس , خاکی مناسب برای درخت سه رنگ است . بیشتر جور ها حالت خاک اسیدی و یا این که شرایط قلیایی را تحمل می نماید اما گونه هایbeauverdiana و villosa از خاک گچی استقبال نمی کند و نیاز به محفظه خنثی یا این که وضعیت اسیدی خاک داراست .

روشهای ازدیاد و نشر :

تکثیر با بذر : شما می‌توانید دسته هایی از فوتونیا مانند villosa و davidiana را از طریق کاشت دانه نشر فرمایید . کاشت بذر در فصل بهار بعداز تیمار سرمایی ممکن است جوانه زنی را بهبود بخشد .

تکثیر با قلمه : شایسته ترین روش برای ازدیاد و انتشار ارقام فوتینیا از جمله fraseriAGM , Canivily و Red Robin یا Redstart به وسیله قلمه چوب قابل انعطاف در اوایل فصل‌تابستان یا این که قلمه نصفه رسیده در فصل‌تابستان و فصل‌پاییز است . برای این فعالیت قلمه های نیمه چوبی به طول ۱۵ سانتیمتر که در پایان فصل تابستان از گیاه گرفته شده باشد را در بستری تشکیل شده از شن , پیت ماس و پرلیت می کارند . ریشه دار شدن قلمه ها سه ماه به ارتفاع می انجامد .

خوابانیدن شاخه : مرسوم وجود ندارد .

پیوند زدن : برای بعضی مدل ها از لینک زدن برای نشر به کارگیری میشود .

نیاز های نوری :